Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 14 de setembro de 2017, Núm. 222

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1302-2017 contra os artigos primeiro (números 10 e 11) e segundo (número 2) da Lei de Murcia 10/2016, do 7 de xuño, de reforma da Lei 6/2015, do 24 de marzo, da vivenda da Rexión de Murcia, e da Lei 4/1996, do 14 de xuño, do Estatuto dos consumidores e usuarios da Rexión de Murcia.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Corrección de erros das emendas de 2012 ao Protocolo de 1996 que emenda o Convenio sobre limitación da responsabilidade nacida de reclamacións de dereito marítimo, 1976, adoptadas en Londres o 19 de abril de 2012 mediante Resolución LEG.5(99).

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid