Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 16 de setembro de 2017, Núm. 224

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Aplicación provisional do Acordo entre o Reino de España e a República Cooperativa de Güiana sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, feito en Georgetown o 14 de xullo de 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/878/2017, do 15 de setembro, pola que se publica o Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 15 de setembro de 2017, polo que se adoptan medidas en defensa do interese xeral e en garantía dos servizos públicos fundamentais na Comunidade Autónoma de Cataluña.

  • Resolución do 15 de setembro de 2017 da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados labores de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Área do Monopolio.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

  • Lei 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid