Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 21 de setembro de 2017, Núm. 228

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) número 6330-2015, en relación coa Resolución 1/XI, do Parlamento de Cataluña, sobre o inicio do proceso político en Cataluña, como consecuencia dos resultados electorais do 27 de setembro de 2015. Incidente de execución en relación con diversos acordos do Parlamento de Cataluña do 6 de setembro de 2017 relativos á tramitación da proposición de lei do referéndum de autodeterminación.

  • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 6330-2015, en relación coa Resolución 1/XI, do Parlamento de Cataluña, sobre o inicio do proceso político en Cataluña como consecuencia dos resultados electorales do 27 de setembro de 2015. Incidente de execución respecto do acordo da Mesa do Parlamento de Cataluña do 7 de setembro de 2017, de admisión a trámite da proposición de Lei de transitoriedade xurídica e fundacional da República.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/885/2017, do 19 de setembro, pola que se establece a relación de municipios aos que resultarán de aplicación os coeficientes de actualización dos valores catastrais que estableza a Ley de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

  • Orde HFP/886/2017, do 20 de setembro, pola que se declara a non dispoñibilidade de créditos no orzamento da Comunidade Autónoma de Cataluña para o 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid