Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 23 de setembro de 2017, Núm. 230

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros do Real decreto 703/2017, do 7 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Resolución do 22 de setembro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Real decreto 848/2017, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de destinos do persoal da Garda Civil.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 849/2017, do 22 de setembro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ao fomento do asociacionismo a entidades asociativas representativas do sector pesqueiro.

  • Real decreto 850/2017, do 22 de setembro, polo que se prorroga a situación de seca prolongada declarada para o ámbito da Confederación Hidrográfica do Xúcar polo Real Decreto 355/2015, do 8 de maio, polo que se declara a situación de seca no ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Xúcar e se adoptan medidas excepcionais para a xestión dos recursos hídricos.

  • Real decreto 851/2017, do 22 de setembro, polo que se prorroga a situación de seca prolongada declarada para o ámbito da Confederación Hidrográfica do Segura polo Real decreto 356/2015, do 8 de maio, polo que se declara a situación de seca no ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Segura e se adoptan medidas excepcionais para a xestión dos recursos hídricos.

  • Corrección de erros do Real decreto 264/2017, do 17 de marzo, polo que se establecen as bases reguladoras para o financiamento da adaptación das liñas eléctricas de alta tensión aos requisitos establecidos no Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Corrección de erros do Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios.

  • Corrección de erros do Real decreto 827/2017, do 1 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 878/2015, do 2 de outubro, sobre compensación, liquidación e rexistro de valores negociables representados mediante anotacións en conta, sobre o réxime xurídico dos depositarios centrais de valores e das entidades de contrapartida central e sobre requisitos de transparencia dos emisores de valores admitidos a negociación nun mercado secundario oficial.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid