Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 5 de outubro de 2017, Núm. 240

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/934/2017, do 2 de outubro, pola que se determinan para o ano 2016 os custos tipo aplicables aos custos subvencionables regulados no Real decreto 170/2009, do 13 de febreiro, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías incluídas no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea (substituído polo anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea), con orixe ou destino nas Illas Canarias.

  • Orde FOM/935/2017, do 2 de outubro, pola que se determinan para o ano 2016 os custos tipo aplicables aos custos subvencionables regulados no Real decreto 362/2009, do 20 de marzo, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías non incluídas no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea (substituído polo anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea), con orixe ou destino nas Illas Canarias.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid