Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 7 de outubro de 2017, Núm. 242

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 14/2017, do 6 de outubro, polo que se aproba a reactivación extraordinaria e por tempo limitado do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego.

  • Real decreto lei 15/2017, do 6 de outubro, de medidas urxentes en materia de mobilidade de operadores económicos dentro do territorio nacional.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Corrección de erros do Auto 134/2017, do 5 de outubro de 2017. Recurso de amparo 4856-2017. Admite a trámite o recurso de amparo 4856-2017, promovido polo Grupo Parlamentario Socialista do Parlamento de Cataluña, e acorda a suspensión de convocatoria de pleno parlamentario.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Protocolo adicional do Acordo comercial entre a Unión Europea e os seus Estados membros, por unha parte, e Colombia e o Perú, por outra, para ter en conta a adhesión da República de Croacia á Unión Europea, feito en Bruxelas o 30 de xuño de 2015.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 6 de outubro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 872/2017, do 29 de setembro, polo que se fixa o cadro de persoal da Garda Civil para o período 2017-2021.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 5 de outubro de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid