Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 9 de outubro de 2017, Núm. 243

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Acordo de sede entre o Reino de España e o Instituto Interamericano de Cooperación para a Agricultura, feito en Madrid o 11 de marzo de 2015, cuxa aplicación provisional foi publicada no Boletín Oficial del Estado núm. 70, do 23 de marzo de 2015.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/943/2017, do 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

  • Lei foral 12/2017, do 21 de setembro, de suplemento de crédito para compensar a Asociación de Periodistas de Navarra polo gasto realizado en 2016 para a Oficina Internacional de Prensa de San Fermín.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid