Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 11 de outubro de 2017, Núm. 245

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde ESS/966/2017, do 6 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2017 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no réxime especial da Seguridade Social para a minaría do carbón.

  • Resolución do 9 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid