Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 12 de outubro de 2017, Núm. 246

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade nº. 4403-2017, contra os artigos 3; 5 números 1 a 4; 20 e 24; o inciso final da disposición adicional primeira; a disposición adicional quinta e a disposición transitoria segunda da Lei de Aragón 10/2016, do 1 de decembro, de medidas de emerxencia en relación coas prestacións económicas do Sistema público de servizos sociais e co acceso á vivenda na Comunidade Autónoma de Aragón.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/885/2017, do 19 de setembro, pola que se establece a relación de municipios aos que resultarán de aplicación os coeficientes de actualización dos valores catastrais que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid