Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 14 de outubro de 2017, Núm. 248

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 903/2017, do 13 de outubro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

  • Resolución do 13 de outubro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/971/2017, do 11 de outubro, pola que se modifica o prazo de formalización para a prestación do servizo de dispoñibilidade de potencia de xeración de enerxía eléctrica a partir do 1 de xaneiro de 2018, establecido no artigo 6 da Orde ITC/3127/2011, do 17 de novembro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 904/2017, do 13 de outubro, polo que se modifican as normas de indemnizacións e subvencións estatais en materia de sanidade animal nos programas nacionais de loita, control ou erradicación da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e cabrúa, lingua azul e encefalopatías esponxiformes transmisibles dos animais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid