Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 16 de outubro de 2017, Núm. 249

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 2336-2017, contra a Lei do País Vasco 12/2016, do 28 de xullo, de recoñecemento e reparación de vítimas de vulneracións de dereitos humanos no contexto da violencia de motivación política na Comunidade Autónoma do País Vasco entre 1978 e 1999.

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 2557-2017, contra o artigo 3 polo que se dá nova redacción aos artigos 621-1 ao 621-54 (contrato de compravenda), e aos artigos 621-56 e 621-57 (contrato de permuta) do libro sexto do Código civil de Cataluña; artigo 4, polo que se dá nova redacción aos artigos 622-21 ao 622-42 do Código civil de Cataluña; contra o artigo 9, en tanto que introduce unha disposición transitoria primeira no libro sexto do Código civil de Cataluña, da Lei 3/2017, do 15 de febreiro, do libro sexto do Código civil de Cataluña, relativo ás obrigas e aos contratos, e de modificación dos libros primeiro, segundo, terceiro, cuarto e quinto.

MINISTERIO DE XUSTIZA

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 6 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid