Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 17 de outubro de 2017, Núm. 250

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/993/2017, do 2 de outubro, pola que se aproba o modelo de declaración responsable que habilita para a prestación de servizos postais non incluídos no ámbito do servizo postal universal.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/994/2017, do 10 de outubro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e se regula a súa composición e funcións.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/995/2017, do 6 de outubro, pola que se aproban instrucións técnicas complementarias do capítulo IX "Electricidade" do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira.

  • Resolución do 11 de outubro de 2017, da Secretaría de Estado de Enerxa, pola que se aproban o calendario e as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, do 31 de outubro, para o período de entrega comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2018.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid