Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 21 de outubro de 2017, Núm. 254

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 20 de outubro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 896/2017, do 6 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 750/2011, do 27 de maio, polo que se aproban os estatutos da Real Academia Nacional de Medicina, para cambiar a súa denominación pola de Real Academia Nacional de Medicina de España.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde ESS/1006/2017, do 19 de outubro, pola que se ditan normas para a aplicación das moratorias no pagamento de cotas á Seguridade Social previstas no artigo 3 do Real decreto lei 10/2017, do 9 de xuño, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas bacías hidrográficas e se modifica o texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/1007/2017, do 10 de outubro, sobre normas xerais de valorización de materiais naturais escavados para a súa utilización en operacións de recheo e obras distintas daquelas en que se xeraron.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid