Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 23 de outubro de 2017, Núm. 255

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/1009/2017, do 18 de outubro, pola que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistaría Artística e se modifican diversas ordes de currículo dos títulos de técnico e técnico superior de Artes Plásticas e Deseño da familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 11 de outubro de 2017, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece un prazo especial para o ingreso das diferenzas resultantes da aplicación da Orde ESS/966/2017, do 6 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2017 as bases normalizadas de cotización á Seguridad Social, por continxencias comúns, no réxime especial da Seguridade Social para a minaría do carbón.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid