Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 27 de outubro de 2017

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 27 de outubro de 2017, da Presidencia do Senado, pola que se publica o Acordo do Pleno do Senado polo que se aproban as medidas requiridas polo Goberno ao abeiro do artigo 155 da Constitución.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/1034/2017, do 27 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de outubro de 2017 polo que, en aplicación do disposto no artigo 155 da Constitución, se ten por non atendido o requirimento presentado ao M. H. Sr. Presidente da Generalitat de Cataluña para que a Generalitat de Cataluña proceda ao cumprimento das súas obrigacións constitucionais e á cesación nas súas actuacións gravemente contrarias ao interese xeral, e se propoñen ao Senado para a súa aprobación as medidas necesarias para garantir o cumprimento das obrigacións constitucionais e para a protección do mencionado interese xeral.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid