Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 30 de outubro de 2017, Núm. 263

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/1039/2017, do 24 de outubro, pola que se establecen o procedemento e a convocatoria para o recoñecemento de centros de formación en prácticas e a acreditación de profesores titores de prácticas dos títulos universitarios de Grao en Educación Infantil e Grao en Educación Primaria, para as cidades de Ceuta e Melilla.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/1040/2017, do 23 de outubro, pola que se establece a data a partir da cal será exixible a constitución da garantía financeira obrigatoria para as actividades do anexo III da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental, clasificadas como nivel de prioridade 1 e 2, mediante Orde ARM/1783/2011, do 22 de xuño, e pola que se modifica o seu anexo.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

  • Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid