Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 2 de novembro de 2017, Núm. 266

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema educativo español e medidas para a súa aplicación e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001 pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 954/2017, do 31 de outubro, polo que se dispón, en virtude das medidas autorizadas con data do 27 de outubro de 2017 polo Pleno do Senado respecto da Generalitat de Cataluña en aplicación do artigo 155 da Constitución, a adopción de diversas medidas respecto da organización da Generalitat de Cataluña e o cesamento de distintos altos cargos da Generalitat de Cataluña.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 5 de setembro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra a Orde IET/2444/2014, do 19 de decembro, pola que se determinan as peaxes de acceso de enerxía eléctrica para 2015, e anula o seu artigo 5 conforme o indicado no fundamento de dereito cuarto.

BANCO DE ESPAÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid