Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 4 de novembro de 2017, Núm. 268

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 7/2017, do 2 de novembro, pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Acordo marco entre o Goberno do Reino de España e o Goberno da República Francesa sobre os programas educativos, lingüísticos e culturais nos centros escolares dos dous estados, feito en Madrid o 16 de maio de 2005.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 3 de novembro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DO INTERIOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 956/2017, do 3 de novembro, polo que se establece o marco regulador de axudas ás organizacións profesionais do sector da pesca e da acuicultura, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e as súas bases reguladoras de ámbito estatal, e polo que se modifican o Real decreto 418/2015, do 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros, e o Real decreto 277/2016, do 24 de xuño, polo que se regulan as organizacións profesionais no sector dos produtos da pesca e da acuicultura.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/1062/2017, do 3 de novembro, pola se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 3 de novembro de 2017, polo que se establecen obrigas de servizo público ao prestador do servizo postal universal nas eleccións ao Parlamento de Cataluña do 21 de diciembre de 2017 e se adoptan outras medidas en relación co proceso electoral.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid