Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 6 de novembro de 2017, Núm. 269

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 873/2017, do 29 de setembro, polo que se regula a concesión de axudas ao sector de construción naval en materia de investigación, desenvolvemento e innovación.

  • Real decreto 874/2017, do 29 de setembro, polo que se regula o apoio oficial en forma de subvención ao tipo de xuro dos créditos para a construción de buques.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 6 de outubro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso interposto contra a Orde IET/1344/2015, do 2 de xullo, pola que se aproban as instalacións tipo e os seus correspondentes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, e declara a nulidade do parágrafo un da súa disposición derradeira primeira.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid