Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 7 de novembro de 2017, Núm. 270

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Acordo entre o Reino de España e a Organización Conxunta de Cooperación en Materia de Armamento (Occar) para o establecemento dunha oficina satélite do Programa A400M en territorio español, feito en Madrid o 9 de xullo de 2014.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 919/2017, do 23 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 1058/2005, do 8 de setembro, polo que se aproban os estatutos da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 899/2017, do 6 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 1381/2009, do 28 de agosto, polo que se establecen os requisitos para a fabricación e comercialización dos xeradores de aerosois.

  • Resolución do 6 de novembro de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

  • Circular 2/2017, do 25 de outubro, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, pola que se modifica a Circular 2/2011, do 9 de xuño, sobre información das institucións de investimento colectivo estranxeiras inscritas nos rexistros da Comisión Nacional do Mercado de Valores.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid