Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 8 de novembro de 2017, Núm. 271

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Orde SSI/1070/2017, do 31 de outubro, pola que se inclúen determinadas substancias no anexo I do Real decreto 2829/1977, do 6 de outubro, polo que se regulan as substancias e os preparados medicinais psicotrópicos, así como a fiscalización e inspección da súa fabricación, distribución, prescrición e dispensación.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

  • Corrección de erros da Circular 2/2017, do 25 de outubro, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, pola que se modifica a Circular 2/2011, do 9 de xuño, sobre información das institucións de investimento colectivo estranxeiras inscritas nos rexistros da Comisión Nacional do Mercado de Valores.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid