Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 21 de novembro de 2017, Núm. 283

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4952-2017 en relación coa letra b) da disposición adicional segunda da Lei 4/2013, do 4 de xuño, de medidas de flexibilización e fomento do mercado do alugamento de vivendas.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5049-2017 contra os artigos 35; 36.1.a; 46.1 e .3; 59; 60.3, .4, .5 e .6; 61.1; 63.1; 65.2; 68.3; 69.1; 94.2; 102.1; 103.4, .7 e .8; 114.1; 122.3; 123; 126; 128 d; 144.3 e .6; 150.4; 154; 165.3; 174.2; 184.3, e a disposición transitoria primeira da Lei canaria 4/2017, do 13 de xullo, do solo e dos espazos naturais protexidos de Canarias.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Convenio para o recoñecemento recíproco de punzóns de proba de armas de fogo portátiles e Regulamento con anexos I e II, feitos en Bruxelas o 1 de xullo de 1969. Decisións adoptadas pola Comisión internacional permanente para a proba de armas de fogo portátiles na súa XXXIII sesión plenaria o 18 de maio de 2016 (decisións XXXIII-16 a XXXIII-30) e na súa XXXIII sesión plenaria o 19 de outubro de 2016 (decisións XXXIII-31 a XXXIII-41).

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 918/2017, do 23 de outubro, polo que se modifica o Regulamento de avaliacións e ascensos nas Forzas Armadas, e sobre o acceso á condición de militar de carreira de militares de tropa e mariñeiría, aprobado polo Real decreto 168/2009, do 13 de febreiro.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 8 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos do produto e impostos especiais aplicables á hulla, fuel óleo, diésel óleo e gasóleo que se aplicarán na liquidación do primeiro semestre de 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid