Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 24 de novembro de 2017, Núm. 286

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 2 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se publica a Directriz 1/2017, do 31 de outubro, para a designación e control de organismos notificados, de control e autorizados de verificación metrolóxica.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 10 de outubro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso interposto contra a Orde IET/1344/2015, do 2 de xullo, pola que se aproban as instalacións tipo e os seus correspondentes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, e declara a nulidade do parágrafo un da súa disposición derradeira primeira.

  • Sentenza do 25 de outubro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 988/2015, do 30 de outubro, polo que se regula o réxime xurídico da obrigación de financiamento anticipado de determinadas obras audiovisuais europeas, e declara a nulidade do número 3 do seu artigo 6.

  • Sentenza do 7 de novembro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso contencioso-administrativo interposto e anula os artigos 8.a.2 e 9 do Real decreto 596/2015, do 3 de xullo, que modifica o Real decreto 699/2013, do 20 de setembro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades do terceiro sector ou organizacións non gobernamentais que desenvolvan actividades de interese xeral consideradas de interese social na protección do ambiente.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid