Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 25 de novembro de 2017, Núm. 287

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 18/2017, do 24 de novembro, polo que se modifican o Código de comercio, o texto refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, e a Lei 22/2015, do 20 de xullo, de auditoría de contas, en materia de información non financeira e diversidade.

  • Real decreto lei 19/2017, do 24 de novembro, de contas de pagamento básicas, traslado de contas de pagamento e comparabilidade de comisións.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 998/2017, do 24 de novembro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Defensa e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Resolución do 24 de novembro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid