Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 29 de novembro de 2017, Núm. 290

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Resolución do 24 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se modifica a do 2 de xaneiro de 2017 pola que se establecen medidas especiais de regulación do tráfico durante o ano 2017, incluíndo a restrición temporal á circulación de determinados tipos de vehículos nas estradas N-232 e N-124 ao seu paso por La Rioja.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 1005/2017, do 24 de novembro, polo que se modifica o Plan reitor de uso e xestión da área protexida das illas Medes, aprobado polo Decreto 222/2008, do 11 de novembro, se establecen as regras de aplicación durante a súa vixencia transitoria e se crea o Consello Científico do Parque Natural do Montgrí, as illas Medes e el Baix Ter.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 3/2017, do 22 de novembro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establecen os mecanismos de asignación de capacidade que se aplicarán nas conexións internacionais por gasoducto con Europa.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid