Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 30 de novembro de 2017, Núm. 291

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Programa de educación, ciencia, cultura, xuventude e cooperación deportiva entre o Goberno do Reino de España e o Goberno do Estado de Israel para os anos 2017-2020, feito en Madrid o 7 de novembro de 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/1159/2017, do 28 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2018 o método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas e o réxime especial simplificado do imposto sobre o valor engadido.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/1160/2017, do 21 de novembro, pola que se modifica a Orde ETU/78/2017, do 31 de xaneiro, pola que se regulan determinados aspectos relacionados co imposto sobre o valor da extracción de gas, petróleo e condensados e cos perímetros de referencia para a determinación dos pagamentos a propietarios de terreos supraxacentes a concesións de explotación de xacementos de hidrocarburos.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid