Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 2 de decembro de 2017, Núm. 293

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Real decreto 1009/2017, do 1 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 437/1983, do 9 de febreiro, sobre constitución e funcionamento do Consello Fiscal, para facilitar a constitución de mesas electorais nas fiscalías de área.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 1 de decembro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 1012/2017, do 1 de decembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións por razóns de interese público para a adecuación de infraestruturas hidráulicas e do litoral que revisten interese excepcional na Comunidade Autónoma de Canarias.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Real decreto 1013/2017, do 1 de decembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións ás organizacións asociadas de repartición encargadas da repartición de alimentos e do desenvolvemento de medidas de acompañamento, no marco do Programa operativo sobre axuda alimentaria do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas en España 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid