Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 5 de decembro de 2017, Núm. 295

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo internacional administrativo entre a Organización Mundial do Turismo e a Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital do Reino de España, para o sostemento da Secretaría Permanente dos membros afiliados na sede da organización en 2017, feito en Madrid o 23 de outubro de 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/1177/2017, do 1 de decembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 1 de decembro de 2017 polo que se adoptan medidas específicas en materia de xestión do pagamento de nóminas aos empregados públicos ao servizo da Comunidade Autónoma de Cataluña.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid