Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 23 de xaneiro de 2018, Núm. 20

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo de cooperación en materia de defensa entre o Reino de España e a República Oriental do Uruguai, feito en Montevideo o 26 de marzo de 2015.

  • Acordo técnico entre o Ministerio de Defensa do Reino de España e o Ministerio Federal de Defensa da República Federal de Alemaña relativo ao intercambio de oficiais de enlace entre o Estado Maior da Defensa de España e o Ministerio Federal de Defensa da República Federal de Alemaña, feito en Madrid e Bonn o 25 de outubro e o 21 de novembro de 2017.

  • Corrección de erros do Acordo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de contas financeiras, feito en Berlín o 29 de outubro de 2014. Declaración de España sobre a data de efecto sobre os intercambios de información en virtude do dito acordo.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se aproban as directrices xerais do Plan anual de control tributario e aduaneiro de 2018.

  • Resolución do 12 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a do 29 de maio de 2006, pola que se establecen os supostos e condicións en que poderá facerse efectiva a colaboración social na aplicación dos tributos, para a solicitude de certificados tributarios.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid