Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 29 de xaneiro de 2018, Núm. 26

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Resolución do 16 de xaneiro de 2018, conxunta da Subsecretaría de Fomento e da Subsecretaría de Facenda e Función Pública, pola que se modifica a do 12 de xuño de 2001, sobre troca de signos de franqueo denominados en pesetas por outros denominados en euros.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde ESS/55/2018, do 26 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2018.

  • Orde ESS/56/2018, do 26 de xaneiro, pola que se establecen para o ano 2018 as bases de cotización á Seguridade Social dos traballadores do réxime especial do mar incluídos nos grupos segundo e terceiro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid