Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 10 de febreiro de 2018, Núm. 37

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 9 de febreiro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 60/2018, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 1932/1998, do 11 de setembro, de adaptación dos capítulos III e V da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, ao ámbito dos centros e establecementos militares.

  • Real decreto 61/2018, do 9 de febreiro, polo que se crea e regula o Consello Superior do Deporte Militar.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 62/2018, do 9 de febreiro, polo que se modifican o Regulamento sobre a instrumentación dos compromisos por pensións das empresas cos traballadores e beneficiarios, aprobado polo Real decreto 1588/1999, do 15 de outubro, e o Regulamento de plans e fondos de pensións, aprobado polo Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid