Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 17 de febreiro de 2018, Núm. 43

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 16 de febreiro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedurías de Tabaco e Timbre da Área do Monopolio.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Corrección de erratas da Orde ETU/1283/2017, do 22 de decembro, pola que se establecen as peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas e a retribución das actividades reguladas para o ano 2018.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Corrección de erros do Real decreto 772/2017, do 28 de xullo, polo que se regula o potencial de produción vitícola.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid