Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 21 de febreiro de 2018, Núm. 46

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/144/2018, do 19 de febreiro, pola que se modifica a Orde ECD/724/2015, do 22 de abril, pola que se regula a admisión de alumnos nos centros públicos e privados concertados que imparten o segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria e bacharelato nas cidades de Ceuta e Melilla.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid