Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 28 de febreiro de 2018, Núm. 52

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/192/2018, do 20 de febreiro, pola que se modifica a Orde DEF/1629/2015, do 30 de xullo, pola que se desenvolve a organización básica do Exército do Aire.

  • Orde DEF/193/2018, do 20 de febreiro, pola que se adaptan as condicións de obtención e expedición do título de doutor pola Escola Politécnica Superior do Exército e pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Armas Navais, ao disposto no Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, e no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Orde SSI/194/2018, do 22 de febreiro, pola que se modifica a parte II do anexo do Real decreto 1101/2011, do 22 de xullo, polo que se aproba a lista positiva dos disolventes de extracción que se poden utilizar na fabricación de produtos alimenticios e dos seus ingredientes, no que respecta ao éter dimetílico.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid