Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 6 de marzo de 2018, Núm. 57

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Instrumento de ratificación das actas, resolucións e recomendacións da Unión Postal das Américas, España e Portugal (UPAEP) aprobadas no XXII Congreso ordinario da Unión Postal das Américas, España e Portugal, celebrado na Habana o 13 de setembro de 2013.

MINISTERIO DE XUSTIZA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se regula o proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos e privados concertados que imparten o segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria e bacharelato nas cidades de Ceuta e Melilla para o curso 2018/2019.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde ESS/214/2018, do 1 de marzo, pola que se modifica a Orde ESS/484/2013, do 26 de marzo, pola que se regula o Sistema de remisión electrónica de datos no ámbito da Seguridade Social.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 5 de marzo de 2018, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Orde SSI/216/2018, do 27 de febreiro, pola que se aproba o programa de actuacións estacionais do Servizo Catalán da Saúde para coordinar as diferentes redes asistenciais en relación co tratamento de determinados tipos de pacientes durante o período de 2017-2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid