Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 13 de marzo de 2018, Núm. 63

I. Disposicións xerais

PRESIDENCIA DO GOBERNO

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Real decreto 72/2018, do 19 de febreiro, polo que se regula a concesión directa de subvencións ao Consello Xeral da Avogacía Española e ao Consello Xeral dos Procuradores de España en materia de prestación de asistencia xurídica gratuíta e ao Consello Xeral de Colexios Oficiais de Psicólogos para a asistencia psicolóxica ás vítimas dos delitos, para o exercicio orzamentario 2018.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 105/2018, do 9 de marzo, polo que se modifica o Estatuto orgánico da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, aprobado polo Real decreto 215/2014, do 28 de marzo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 28 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade ás necesidades e á situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2017-2018.

  • Resolución do 7 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se ditan instrucións sobre o procedemento para a acreditación institucional de centros de universidades públicas e privadas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/243/2018, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, polo que se regulan os títulos profesionais do sector pesqueiro.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 93/2018, do 2 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 948/2015, do 23 de outubro, polo que se regula a Oficina de Recuperación e Xestión de Activos.

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid