Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 17 de marzo de 2018, Núm. 67

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

  • Resolución do 16 de marzo de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedurías de Tabaco e Timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde ESS/256/2018, do 12 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 131/2018, do 16 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de ordenación do ensino na Garda Civil.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid