Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 19 de marzo de 2018, Núm. 68

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 9 de marzo de 2018, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a do 18 de maio de 2010, en relación co rexistro e xestión de apoderamentos e o rexistro e xestión das sucesións e das representacións legais de menores e incapacitados para a realización de trámites e actuacións por internet ante a Axencia Tributaria.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 6 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 6 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

XUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrución 1/2018, do 14 de marzo, da Xunta Electoral Central, de modificación da Instrución 6/2011, do 28 de abril, sobre interpretación do artigo 27.3 da Lei orgánica do réxime electoral xeral, sobre impedimentos e escusas xustificadas para os cargos de presidente e vogal das mesas electorais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid