Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 24 de marzo de 2018, Núm. 73

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 1/2018, do 23 de marzo, polo que se prorroga para 2018 o destino do superávit das corporacións locais para investimentos financeiramente sustentables e se modifica o ámbito obxectivo destes.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 23 de marzo de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Corrección de erros da Orde PRA/1080/2017, do 2 de novembro, pola que se modifica o anexo I do Real decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establecen a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid