Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 28 de marzo de 2018, Núm. 76

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4752-2017, contra diversos artigos da Lei da Comunidade Autónoma de Cataluña 4/2016, do 23 de decembro, de medidas de protección do dereito á vivenda das persoas en risco de exclusión residencial.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5425-2017, contra determinados preceptos da Lei 2/2017, do 3 de febreiro, da Generalitat Valenciana, pola función social da vivenda da Comunidade Valenciana.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5659-2017, contra determinados preceptos da Lei 2/2017, da Asemblea de Extremadura, do 17 de febreiro, de emerxencia social da vivenda de Extremadura.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira e da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se regula o procedemento para a realización do pagamento das cotizacións a favor da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid