Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 11 de abril de 2018, Núm. 88

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/371/2018, do 9 de abril, pola que se regulan as actuacións de planificación, execución e avaliación correspondentes á supervisión continua das entidades integrantes do sector público institucional estatal.

MINISTERIO DO INTERIOR

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid