Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 18 de abril de 2018, Núm. 94

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 27 de febreiro de 2018, da sala terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución para as empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016, declara a nulidade do valor do coeficiente λbase establecido para Endesa Distribución Eléctrica, S.L., no seu anexo I, e declara o dereito desta a ser indemnizada polos danos e perdas derivados da súa aplicación, debendo aprobar a Administración, no prazo de catro meses, o valor que deberá substituír o anulado.

  • Sentenza do 3 de abril de 2018, da sala terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 1023/2015, do 13 de novembro, polo que se desenvolve regulamentariamente a composición, organización e exercicio de funcións da sección primeira da Comisión de Propiedade Intelectual, e anula o seu artigo 13.4 en canto ás expresións "dous meses" e "motivada".

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid