Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 25 de abril de 2018, Núm. 100

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 ao Código marítimo internacional de mercadorías perigosas (código IMDG) adoptadas en Londres o 13 de maio de 2016, mediante Resolución MSC.406(96).

  • Aplicación provisoria do Protocolo do Acordo de colaboración e cooperación polo que se establece unha colaboración entre as Comunidades Europeas e os seus Estados membros, por unha parte, e a República de Kirguizistán, por outra, para ter en conta a adhesión da República de Croacia á Unión Europea, feito en Bruxelas o 6 de febreiro 2018.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 132/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban os estatutos xerais dos colexios oficiais de enxeñeiros técnicos industriais e peritos industriais de España e do seu consello xeral.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid