Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 7 de maio de 2018, Núm. 110

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/457/2018, do 30 de abril, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HFP/458/2018, do 3 de maio, pola que se modifica a Orde EHA/2043/2010, do 22 de xullo, pola que se regulan o procedemento de remisión das contas anuais e demais información que as entidades do sector público empresarial e fundacional do Estado deben render ao Tribunal de Contas, e da información de carácter anual e trimestral que se debe remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid