Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 8 de maio de 2018, Núm. 111

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Orde JUS/464/2018, do 24 de abril, pola que se regula a base de cotización, a determinación da cota e o procedemento de ingreso das cotizacións dos mutualistas á Mutualidade Xeral Xudicial.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/465/2018, do 27 de abril, pola que se modifica a Orde DEF/1434/2016, do 31 de agosto, pola que se establecen as normas de avaliación, progreso e permanencia nos centros docentes militares de formación para a incorporación ás escalas de oficiais, e que normaliza a concesión do emprego eventual de alférez alumno aos alumnos de plans de estudos anteriores ao da Orde DEF/286/2016, do 23 de febreiro, pola que se aproba o currículo do ensino de formación de oficiais para a integración no corpo xeral do Exército de Terra mediante as formas de ingreso sen titulación previa.

  • Orde DEF/466/2018, do 27 de abril, pola que se aproba o currículo do ensino de formación para o acceso á escala de tropa do corpo xeral do Exército do Aire.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Resolución do 23 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 13 de abril de 2018, polo que se revisan e modifican os tipos de xuro efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco do programa 1993 do Plan de vivenda 1992-1995, programa 1997 do Plan de vivenda 1996-1999, Plan de vivenda 1998-2001, Plan de vivenda 2002-2005 e Plan de vivenda 2005-2008.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid