Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 29 de maio de 2018, Núm. 130

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade número 1394-2018, en relación co punto catro da disposición transitoria única da Lei foral 19/2017, do 27 de decembro, pola que se modifica a Lei foral 2/1995, do 10 de marzo, de facendas locais de Navarra, por posible vulneración dos artigos 149.1.6ª e 24.1 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade número 1632-2018, en relación co punto catro da disposición transitoria única da Lei foral 19/2017, do 27 de decembro, pola que se modifica a Lei foral 2/1995, do 10 de marzo, de facendas locais de Navarra, por posible vulneración do artigo 149.1.6ª CE.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Convenio entre o Reino de España e a República de Finlandia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e o seu protocolo, feito en Helsinki o 15 de decembro de 2015.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid