Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 30 de maio de 2018, Núm. 131

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/544/2018, do 24 de maio, pola que se aproba o modelo 179 "Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos" e se establecen as condicións e o procedemento para a súa presentación.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid