Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 11 de xuño de 2018, Núm. 141

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Acordo entre o Reino de España e a República Cooperativa de Güiana sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, feito en Georgetown o 14 de xullo de 2017.

  • Troco de cartas entre o Reino de España e o Organismo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA) para a celebración dunha reunión técnica sobre a recompilación de ensinanzas extraídas en materia de disposición final de refugallos de actividade baixa, feito en Viena o 29 de marzo e o18 de maio de 2018.

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Corrección de erros da Orde JUS/319/2018, do 21 de marzo, pola que se aproban os novos modelos para a presentación no Rexistro Mercantil das contas anuais dos suxeitos obrigados á súa publicación.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 30 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local, pola que se habilita o sistema para a solicitude e xestión por vía telemática das compensacións pola perda de recadación de entidades locais derivada dos beneficios fiscais nas cotas do imposto de actividades económicas establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, de réxime fiscal de cooperativas.

  • Corrección de erros da Resolución do 22 de maio de 2018, do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, para a elaboración das estatísticas de intercambios de bens entre Estados membros (sistema Intrastat).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid