Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 13 de xuño de 2018, Núm. 143

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 8 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se dá cumprimento á disposición adicional segunda da Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital, pola que se publican os requisitos técnicos das interfaces radioeléctricas IR-260 relativa a equipamentos de radioenlaces de servizo fixo na banda 48,5-50,2 GHz xunto con 50,9-52,6 GHz, IR-261 relativa a equipamentos de radioenlaces de servizo fixo na banda 57-64 GHz, IR-262 relativa a equipamentos de radioenlaces de servizo fixo na banda 64-66 GHz e IR-263 relativa a equipamentos de datos de banda larga en 60 GHz.

  • Resolución do 9 de abril de 2018, da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital, pola que se publican os requisitos técnicos da interface radioeléctrica IR-101 relativa a equipamentos para micrófonos sen fíos en 1800 MHz.

  • Resolución do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, que modifica a do 25 de xullo de 2006, pola que se regulan as condicións de asignación e o procedemento de aplicación da interrompibilidade no sistema gasista.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Resolución do 11 de xuño de 2018, da Subsecretaría, pola que se modifica o anexo do Acordo do Consello de Ministros do 21 de decembro de 2001 polo que se dispón a numeración das ordes ministeriais que se publican no "Boletín Oficial del Estado".

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Corrección de erros da Orde TEC/625/2018, do 11 de xuño, pola que se avoca a competencia da Secretaría de Estado de Enerxía e se modifica a Resolución do 9 de maio de 2018, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproban as regras de funcionamento dos mercados diario e intradiario de produción de enerxía eléctrica.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid