Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 31 de xullo de 2018, Núm. 184

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 6/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba unha oferta de emprego público extraordinaria e adicional para o reforzo de medios na atención a asilados e refuxiados.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Convenio entre España e o Banco Interamericano de Desenvolvemento para a constitución do Fondo Xeral de Cooperación de España. Protocolo entre España e o Banco Interamericano de Desenvolvemento, feito en Santiago o 18 de marzo de 2001.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 954/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público de estabilización correspondente á Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para 2017 e se aproba a oferta de emprego público de estabilización para o persoal da Administración de xustiza para 2018.

  • Real decreto 955/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2018.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Resolución do 19 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproban os prezos de referencia para calcular o valor da extracción de gas, petróleo e condensados correspondentes ao primeiro semestre do ano 2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid